Informacije i kontakt

Ukoliko vas interesiraju limovi, pekarska oprema ili obnova limova, kontaktirajte nas:

E: pekaci@kavs.si
T: 05 381 9710 ali 041 798 490
W: kovinoplast-kavs.si

PTFE premaz za mehaničke dijelove

PTFE premazi za mehaničku upotrebu (alati, itd).

pekaci-obnova-136 pekaci-obnova-134

Ne uporabljamo invazivnih piškotkov. Več informacij.